Akıllı Cephe ve Yenilebilir Enerji Kaynakları

Akıllı Cephe ve Yenilebilir Enerji Kaynakları

Toprak altı ısısından faydalanmak çok iyi bir fikir olsa da, normal uygulamalarda yaşanan hijyen problemi (borulardaki yoğuşma nedeniyle oluşan kir, bakteri vs.) ve bina içine alınan havanın mevcut havalandırma sistemiyle entegre edilmesindeki zorluk nedeniyle çok sık uygulanamamaktadır. AKILLI CEPHE Toprak altı havasını bina cidarının egzost bölümüne alabildiği için hem hijyen problemi yaşanmamakta hem de kolaylıkla uygulanmaktadır.

Cephede uygulanan güneş enerji panelleri bina enerji tasarrufu açısından en umut verici teknoloji olmasına rağmen, bu panellerin arka yüzlerinin yaz aylarında fazla ısınması nedeniyle verim düşmekte ve bina soğutma enerji yükü artmaktadır. AKILLI CEPHE panellerinin içindeki hava sirkülasyonu bu fazla ısı problemini çözerek fotovoltaik panellerin verimini %10-15 oranında arttırmaktadır.

Evaporatif soğutma en ucuz soğutma yöntemlerinden biridir. Aynı toprakaltı sistemlerinde olduğu gibi hijyen problemi ve mevcut havalandırma ile entegrasyon sıkıntısı gibi nedenlerden dolayı binalarda uygulamamaktadır. AKILLI CEPHE en ilginç özeliklerinden birisi evaporatif soğutmadan problemsiz yararlanabilmesidir. Üstelik hem dış havanın evaporatif soğutması hem de dışarı atılan (egzost) iç havanın evaporatif soğutması yüksek verimde uygulanabilmektedir.