İç Hava Kalitesi

İç Hava Kalitesi

Amerikan Çevre Koruma Örgütü EPA’nın yapmış olduğu ölçümler, dış ortamdan yalıtılmış modern binalardaki kötü iç hava kalitesinin, kirli diye sözünü ettiğimiz dış ortam havasına göre 70 kat daha tehlikeli olduğunu göstermektedir. Amerikan Alerji Uzmanları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, hastalıkların oluşması ve yayılması %50 oranında bozuk iç ortam hava kalitesinden kaynaklanmakta, alerjiden şikayet edenlerin 1/6 sı bu nedenle doktora başvurmaktadır. Yine bu kaynağa göre kötü hava kalitesi nedeniyle işgücü verimindeki kayıp %4’leri bulmakta, sadece bu şekilde her yıl 60 milyar dolar, medikal giderlerde ise 1 milyar dolar kayıp söz konusu olmaktadır.

Avrupa’da hastanelerde ameliyat sonrası kontaminasyon nedeni ile ölüm oranı %0,3 iken, yapılan iyileştirmeler sonucu %0,15’lere indirilmiştir. Yine bir İngiliz - İskandinav araştırma grubunun 5 yıl boyunca 19 hastanede, kalça kemiği ve diz kapağı ameliyatlarında yaptığı araştırmalar sonucunda, 1 m3 havadaki tanecik sayısı 400 olduğunda enfeksiyon oranı %4,5 oranındayken, tanecik sayısı 20’ye indirildiğinde bu oran %1.5’a indirilebildiği saptanmıştır.

YANGIN GÜVENLİĞİ

Sadece Almanya’da bu güne ka dar 60 kişinin ölümüyle sonuçlanan 500’e yakın patlama ve yangın olayında sebebin, "hava kanallarında biriken tozlar" olarak itfaiye istatistiklerine geçmiş olması dikkate değerdir.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Yapılan ölçümler sonucu, serpantin yüzeyindeki 1mm’ lik kir tabakasının, ısı transferini yaklaşık olarak %10 oranında azalttığı görülmüştür. Bir başka deyişle, aynı ısıl verimi elde etmek için yapılması gereken enerji sarfiyatının %10 artırılması gerekmektedir.