Akıllı Cephe ve Avantajları

Akıllı Cephe ve Avantajları

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Daha az ENERJİ tüketimi…

AKILLI CEPHE, hem yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanabildiği hem de cephe olarak daha iyi yalıtımı sağladığı için enerji tüketiminden büyük oranlarda tasarruf sağlar. Bina  ısı iletim katsayısı, normal giydirme cepheler için ortalama 2.2 W/m2.K ‘dir. AKILLI CEPHE, tek kanallı modelinde 1.2 W/m2.K değerine, çift kanallı modelde 0.9 W/m2.K değerine kadar ulaşabilmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları ile berber kullanıldığında ise, bu oranlar «PASİF BİNA» standartlarına kadar yükselebilmektedir. Böylece tüm bina enerji verimliliği sertifikalarında yüksek dereceler elde edilebilmektedir.

Enerji maliyeteri konuunda yaymlanan bilimsel makalelerde de bu analizler detaylı olarak yapılmıştır.

DÜŞÜK YATIRIM MALİYETİ

Mekanik tesisatla beraber daha EKONOMİK yatırım maliyeti…

ADAPTİF CEPHE uygulamaları, ister «DOUBLE FACADE» olarak dizayn edilsin ister yenilenebilir enerji kaynakları ile entegre edilsin, normal cephe maliyetlerinin en az 3-4 katına mal olmaktadır. AKILLI CEPHE, merkezi HVAC sistemi ile entegre edildiğinden, cepheden sağlanan tüm tasarruf mekanik tesisat cihaz kapasitelerini düşürdüğünden, tesisat yatırım maliyetlerinden büyük oranda tasarruf sağlanmakta, bu durumda cephe+HVAC maliyeti düşmektedir.

Mekanik tesisat uygulamaları, bina içinde hem asma tavan içlerinde hem de mekanik hacimlerde büyük yer tutmakta, bina kullanım alanını düşürmektedir. AKILLI CEPHE geniş mekanik hacimlere ihtiyaç duymadığından bina kullanım alanı artmaktadır. Asma tavan içindeki kanal, boru, damper vb. ekipmanlar çok azalttığı ve hemen tamamı bina «perimeter» bölgesine çekildiğinden bina yüksekliğinden de önemli ölçüde tasarruf sağlanmaktadır. Örneğin, çok katlı bir ofis binasında asma tavan yükseklikleri yaklaşık 40-50 cm yer tuttuğundan, 20 katlı bir binada yaklaşık 8-10 m’lik bir yükseklikten, yani 2 kata kadar bir rant artışından yararlanmak AKILLI CEPHE ile mümkündür.

DAHA KOLAY «ECO-FRIENDLY» DİZAYN

Yenilenebilir enerji kaynaklarının bina teknolojileriyle beraber kullanımında iki temel sorun ortaya çıkmaktadır:

1- ENTEGRE Dizayn

2- EKONOMİK Analiz

1- Herhangi bir yenilenebilir enerji kaynağı binaya adapte edilmeye çalışıldığında, bu sistemlerin bina mekanik-elektrik-otomasyon ve cephe sistemleri ile entegrasyonunu sağlamak büyük bir sorun oluşturmaktadır. Süreç çok uzun sürdüğünden ve tüm disiplinlerin bir arada uzun süre çalışmaları pratik olarak her zaman mümkün olmadığından, dizayn maliyetleri artmakta ve sonuçta yetersiz dizayn çalışması nedeniyle bu tür sistemlerden beklenilen fayda sağlanamamaktadır.  AKILLI CEPHE, zaten tümleşik bir dizayn ürünü olduğundan, yani mekanik-elektrik-otomasyon ve cephe elemanları beraber tasarlandığından, bu sorunların önüne geçilebilmektedir. Bu sayede, dizayn süreleri de oldukça kısalmakta ve hedeflenen tasarım çalışmaları çok daha çabuk ve hatasız tamamlanabilmektedir.

2- Yenilenebilir enerji kullanımı ilk başta iyi bir fikir olarak ortaya çıksa da, maliyet analizleri yeterince yapılamadığından, iyi bir fizibilite çalışması gerçekleştirilememektedir. Yatırımcıya dizayn sürecinin başında yatırım ve işletme maliyetleri konusunda yeterince bilgi verilemediğinden ya süreç başlamadan sonlanmakta ya da başlangıçta umulan tasarruf oranları tutturulamamaktadır. Bu nedenle, gün geçtikçe teknolojik imkânlar artsa da, bu tür sistemlerin kullanılması konusunda yatırımcıların istekleri giderek azalmaktadır.

DAHA KOLAY ENTEGRE DİZAYN

AKILLI CEPHE tasarım aşamasında net işletme ve yatırım maliyetlerini analiz etmede büyük kolaylıklar sağlamaktadır. AKILLI CEPHE tasarlanırken sadece kapasite hesabı yapılmamaktadır. Tüm yıl boyunca oluşan dış hava yükleri analiz edilmekte böylece net bir enerji maliyet analizi yapılabilmektedir. Herhangibi bir yenilenebilir enerji kaynağı binaya «adapte» edildiğinde bu entegrasyon yine yıl boyunca oluşan cephe verileriyle analiz edilerek, doğal enerji kaynağının bina enerji maliyetlerine katkısı da net olarak ortaya konabilmektedir. İç konfor açısından da bina çevresi boyunca tüm cephe elemanlarının yüzey sıcalık dağılımları bilindiğinden en konforlu ve ekonomik işletme rejimi seçilebilmektedir.

KOLAY İŞLETME VE BAKIM

HVAC (tesisat) açısından bakıldığında ise, bu doğal enerji kaynaklarından (güneş enerjisi, toprakaltı ısı, evaporatif soğutma vb.) faydalanmak için bu sistemleri bina tesisatına bağlamak ve mevcut cihazlarla uyumlu çalışması sağlamak gerekmektedir. Bu durum, ilave ekipman-borulama-otomasyon ile beraber artan yatırım ve işletme maliyetlerine neden olmaktadır.  Üstelik bazı teknolojileri kullanırken ilave önlemler de almak gerekmektedir. Bina cephesine entegre edilen PV panellerin aşırı ısınmasını önlemek ya da toprakaltı ısısından doğrudan faydalanmak istenildiğinden hijyen problemini çözmek gibi. Oysa AKILLI CEPHE’de durum tam tersidir. Örneğin, cephede egzost havası için dizayn edilmiş kanal bölmesi sürekli negatif basınçta olduğundan, herhangi bir kaynaktan alınan enerji (ister atık ısı isterse yenilebilir enerji) doğrudan bu kanala iletilmekte ve dinamik bir izolasyon sağlamaktadır. Üstelik, negatif basınç nedeniyle bu kanaldan geçirilen havanın binayla hijyenik teması bulunmadığından, hijyen problemi de oluşmamaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının bina teknolojileriyle entegre edilmesinde karşılaşılan bir başka sorun da, bu sistemlerin ilave işletme ve bakım işleri gerektirmeleridir. Bu durum, hem maliyetleri arttırmakta hem de yetersiz işletme-bakım nedeniyle sistem verimliliklerini düşürmektedir. Ayrıca, her sistemle ile ilgili uzman personel bulunamadığından bu sorunlar zamanla çoğalabilmekte veya personel eğitimi, ölçme değerlendirme gibi yeni sorunlar ortaya çıkarmaktadır. 

AKILI CEPHE tesisatla yenilebilir enerji kaynakları arasında tam bir entegrasyon sağladığından, hem mevcut sistemde hem de entegrasyonda çok daha az ekipman kullanılmakta, dolayısıyla daha kolay ve ekonomik işletme-bakım yapılabilmektedir.